Українська Федерація Спортінгу (УФС) була заснована у 2009 році.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТІНГУ” – це громадське об’єднання, створене на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, гуманності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її членів, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, яке покликане здійснювати заходи щодо сприяння об’єднання громадян України, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом Федерації та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

Збірна України на Чемпіонаті світу з компак-спортінгу, Угорщина 2019

Федерація є неприбутковою організацією, що будує свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання”, чинного законодавства України та Статуту Федерації. Федерація визнає статут і правила міжнародної федерації спортінгу FITASC.

На разі Федерація налічує більше ніж 275 членів Федерації. З них:
  • 8 майстрів спорту міжнародного класу (МСМК)
  • 26 майстрів спорту України (МС)